* Varia Diversen - Zeeland op de Fiets

* MIDDELBURG FIETST *
Ga naar de inhoud
* Fiets Varia Middelburg & Regio Walcheren  >  Diversen.

* Tips, Artikelen, Thema's & Foto's welkom : info@zeelandopdefiets.nl


* VERKEERSMAATREGELEN ROND ZLM TOUR DONDERDAG 6 JUNI IN MIDDELBURG

* Bron : Middelburgse & Veerse Bode   mei 2024 *

* Bron : Middelburgse & Veerse Bode     mei 2024 *

* WOENSDAG 5 JUNI IN ZEEUWSE BIBLIOTHEEK MIDDELBURG:


* MIDDELBURG PRESENTEERT WINDTURBINE VOOR OPLADEN ELEKTRISCHE FIETSEN
 
* Fotografie: Marcel Kentin.
* Tekst: Gemeente Middelburg.

Middelburg was in 2022 met haar ondernemers het meest succesvol in het voldoen aan de informatieplicht over energiebesparing. Bijna alle bedrijven gaven inzicht in de maatregelen die zij namen om energie te besparen. De gemeente nam daarom op 23 mei de EZK Energie Award voor gemeenten in ontvangst: een innovatieve windturbine die niet alleen groene energie opwekt, maar ook wordt gebruikt als oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Wethouder Jeroen Louws van de gemeente Middelburg opende de windturbine op 23 mei (2024) samen met Caroline Kollau, directeur Energiemarkt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De windturbine is een inspirerend voorbeeld voor het verduurzamen van Nederland. De zogenaamde 'flowerturbine' staat op een bekende fietsroute langs het Veerse Meer. Met de kracht van 2x600 watt (W) laden fietsers onder andere hun fiets en mobiele telefoon op. Dit terwijl ze op het bankje genieten van het uitzicht over het water.

"Voor veel ondernemers zijn het moeilijke tijden: eerst de corona- en daarna de energiecrisis. In 2019/2020 was de energiebesparingsplicht voor de meeste ondernemers nog een ‘ver van mijn bed show. De energiecrisis bracht hier veel verandering in. Het volledig behalen van de informatieplicht energiebesparing met alle bedrijven en instellingen is dan ook een mooie prestatie" aldus wethouder Jeroen Louws.


Hoe bereikte Middelburg dat doel?  "Persoonlijk contact is het sleutelwoord om bedrijven en instellingen te helpen verduurzamen. Door met elkaar in gesprek te gaan, maak je mensen niet alleen bewust van het energieverbruik, maar kom je ook snel tot inzicht welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen" vertelt Marina Buhrs - Simonsevan de gemeente Middelburg.
 
Ondernemers krijgen hierdoor de ruimte om hun verhaal te doen en aan te geven waar zij tegenaan lopen. De gemeente heeft zo ook meer tijd om de gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing te bespreken. De informatieplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kilowattuur (kWh) of 25.000 kubieke meter (m3) aardgas (equivalent) gebruiken.

De EZK Energie Award zet organisaties die zich onderscheiden op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of het gebruik van hernieuwbare warmte in de spotlights. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de prijs beschikbaar en Rijksdienst voor Ondernemend organiseert de uitreiking  van de EZK Energie Award. Sinds 2019 kunnen ook gemeenten de award winnen.   (2024)
* FIETSMAATJES MIDDELBURG OP DUOFIETS OVER WALCHEREN

Foto: Facebook.  Wethouder Treurniet (Welzijn en Volksgezondheid - links op de foto)  van de gemeente Middelburg gaf in mei 2024 het startschot voor Fietsmaatjes Middelburg. Bij dit project kunnen mensen met een beperking samen met een vrijwilliger op een duofiets een rondje fietsen.
 


De basislocatie van Fietsmaatjes Middelburg is Cyclehub Middelburg. Deze onderneming op Ramsburg heeft de stalling ter beschikking gesteld en zorgt voor het onderhoud van de duofietsen.
Middelburg is na Vlissingen de tweede gemeente op Walcheren waar Fietsmaatjes van start gaat. Fietsmaatjes is een particulier initiatief dat 10 jaar geleden begonnen en inmiddels in meer dan 30 steden in Nederland succesvol draait.


De stichting Fietsmaatjes Walcheren draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van bijdragen van de gemeente, fondsen, sponsoren en giften. Fietsmaatjes Walcheren wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Vlissingen, de gemeente Middelburg, het Oranjefonds, RCOAK, Stichting Moerman Promotie Vlissingen, Stichting van de Sande, Familiefonds Hurgronje, Stichting Godshuizen Middelburg, BAVO stichting, Fonds Sluyterman van Loo, Rotaryclub Middelburg en Lionsclub Walcheren.
 Gasten en vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij  www.fietsmaatjeswalcheren.nl   (2024)

* VERBETERING FIETSVEILIGHEID IN WIJK KLARENBEEK MIDDELBURG

Foto: Wij zijn de Stad.  Het is vaak druk in de Middelburgse wijk Klarenbeek vooral bij de basisscholen Talent, Regenboog en Acaciahof. Fietsers, automobilisten en voetgangers gebruiken de weg om naar school te gaan of weer naar huis. De directeuren van de scholen en de verkeerskundigen van de gemeente zijn met elkaar in gesprek geweest. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal concrete aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid voor o.a. fietsers te vergroten.
 
Ook de leerlingenraden van de drie scholen bespraken met elkaar de situatie. Samen met hun klassen namen ze een kijkje of voerden ze een klassengesprek en analyseerden ze wat er nu precies misgaat in het verkeer rondom de scholen. Alle groepen 5, 6, 7 en 8 van de drie scholen ontwierpen een verkeersbord om de weggebruikers te wijzen op hun gedrag op de weg.


Foto: Op woensdag 15 mei werden de verkeersborden geplaatst samen met wethouder Eduard Smit,
want dit is tenslotte een unieke situatie:
kinderen die aan volwassenen vragen om zich beter op de weg te gedragen. (2024)

* JESSE AARNOUTSE (LPM) OVER FIETSVOORZIENINGEN IN DE BINNENSTAD VAN MIDDELBURG*

* Bron : Middelburgse & Veerse Bode  -  mei 2024.

* 2 ORANJE LINTJES VOOR WALCHERSE FIETS VRIJWILLIGERS

Op Walcheren ontvingen 2 vrijwilligers een koninklijke onderscheiding voor hun langdurige verdiensten binnen o.a. de fietssector. De lintjes werden tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt door burgemeester Schouwenaar van de gemeente Veere. De eerste burger gaf de actieve en hulpvaardige burgers een dikke pluim voor hun sociale inzet ten dienste van maatschappij en samenleving. * Caroline Geelhoed - Stroo    Zoutelande   
 organisator fietstochten senioren in haar woonplaats.
Elke tweede donderdag in de maand april t/m oktober organiseert de Commissie Zoutelande van Welzijn Veere een fietstocht. Ze starten om 13.30 uur vanaf de betaalautomaat aan de Westkapelseweg bij  de Jumbo supermarkt. De tochten zijn ongeveer 30 km lang. Aanmelden is niet nodig.

 

 * Ankie Lobbezoo - Pouwer    Serooskerke   
Vrijwilliger Dorpen Fietstocht Walcheren t.b.v. Terre des Hommes. Dit populaire evenement voor Zeeuwen en Toeristen wordt jaarlijks op de eerste dinsdag van augustus georganiseerd.    (2024)   

* VEILIG FIETSEN TIJDENS DE OOGSTTIJD

Foto: ROVZ.  Ook op Walcheren wordt het eten weer van het land af gehaald en zoals elk jaar gaan we dat terugzien in het verkeer. In 2024 zal het ROVZ gericht aandacht vragen voor de oogstcampagne gericht op zowel agrariers, loonwerkers als alle andere weggebruikers zoals fietsers. Een veilige verkeers deelname staat centraal in de campagne. Dus samen voor 100% verkeersveiligheid. Ook in oogsttijd.   (2024)

* PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN DOOR CENTRUM MIDDELBURG
Fotografie: ROVZ.  In april heeft Harry van der Maas (foto), gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) het praktisch Verkeersexamen op het Abdijplein in de hoofdstad bezocht. Leerlingen van Middelburgse basisscholen en hun begeleiders ontvingen namens het ROVZ sleutelhangers met het verkeersveiligheidsbeeldmerk. Onder begeleiding van VVN vrijwilligers toetsten de leerlingen hun kennis in de praktijk rond veilige deelname aan het verkeer door de binnenstad. Meedoen aan het praktijkexamen kon alleen met een veilige fiets. Eerst werden alle tweewielers gecontroleerd op 15 punten. (2024)

* NIEUWE DUOFIETS WOONZORGCENTRUM EBEN HAEZER MIDDELBURG *
(Bron: Middelburgse & Veerse Bode      voorjaar 2024)
* SERVICECENTRUM ZUSTERPLEIN MIDDELBURG
OPEN VOOR FIETSENDE TOERISTEN & ZEEUWEN ** MIDDELBURGS RAADSLID GROEN LINKS / PVDA OVER THEMA FIETSPARKEREN IN BINNENSTAD *

 
* Bron : Middelburgse & Veerse Bode     voorjaar 2024 *

> FIETSTOURS VOOR TOERISTEN EN ZEEUWEN:

* CITY BIKE TOUR DOOR MIDDELBURG
Foto: Organisatie. Toeristen en Zeeuwen die Middelburg op de fiets willen ontdekken kunnen zich in 2024 weer melden bij een centrale organisatie. In de City Bike Tour gaan de sportieve deelnemers met Eveline van Kampenhout op pad voor een route van ongeveer 2,5 uur langs de highligts en de mooie plekjes in de hoofdstad van Zeeland. Ongetwijfeld zal er aandacht zijn voor de feiten en fabels uit het historisch verleden van Middelburg en de herkomst van gezegdes en uitdrukkingen uit die tijd. Voor de start krijgen de fietsers koffie of thee en een echte Zeeuwse bolus.  Meer info over reserveringen, kosten en start locaties: www.beleef-zeeland.nl   (2024)


> VLISSINGSE SCHOOL KRIJGT ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL

Foto's: ROVZ.    * Op 3 november 2023 heeft gedeputeerde Harry van der Maas het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel (ZVL) aan de Louise de Colignyschool in Vlissingen uitgereikt. De school is daarmee de 89 ste ZVL-school in Zeeland. De gedeputeerde gaf aan dat de leerlingen en docenten trots mogen zijn op een school die zich inspant om verkeersveiligheid onderdeel te maken van de lessen en daardoor het Verkeersveiligheidslabel heeft behaald.   (2023)


> BABBEL BAKFIETS TIJDENS DE STEGENTOCHTEN DOOR MIDDELBURG


* Foto : Stegentochten *
 Ontdek Middelburg van haar geheime kant tijdens een amusante, hilarische tocht door de steegjes.
 Voor een smakelijk hapje, verfrissende drankjes en een gezellig praatje
kun je onderweg terecht bij de Babbel Bakfiets van de Stegentochten.
 * Boekingen & Informatie : https://stegentochtenmiddelburg.nl/      (2023)
 
 

> DRUKKE & GEZELLIGE KUNST FIETSROUTE MIDDELBURG 2023


De Kunst Fietsroute Middelburg in september 2023 was een prachtig evenement met de topcombinatie cultuur en sportieve recreatie. Het organisatieteam was straalde tevredenheid uit op alle onderdelen: "Het was een topdag. Veel mensen die met het mooie weer op de fiets stapten om de Kunst Fietsroute te bezoeken. We hoorden lovende woorden over de kunst, de ontvangst op de locaties en de prachtige tocht om van locatie naar locatie te fietsen".* Kunstenaars uit Zeeland, Nederland en buitenland lieten hun werk zien op locaties met de blauwe vlag in het groene buitengebied van de hoofdstad en de omgeving. Er was een gevarieerde route van ca. 20 kilometer beschikbaar langs 28 plaatsen in Arnemuiden, Nieuw en Sint Joosland en Middelburg (foto). Het kunstaanbod was weer gevarieerd en werd gecompleteerd met activiteiten en demonstraties bij diverse deelnemers.
De Kunst Fietsroute Middelburg is een evenement van de Kunst en Cultuurroute Middelburg en wordt jaarlijks in het 3de weekend van september georganiseerd door Hanny Mallekote. Wil je meedoen met de editie 2024 staar dan een mailtje: post@hoedgezien.nl of kijk op www.hoedgezien.nl   (2023)


* REGIO MIDDELBURG OP NEELTJE JANS:
NK TEGENWINDFIETSEN 2 NOVEMBER 2023 AFGELAST WEGENS ZWARE WINDSTOTEN
* Zeeland kreeg een felle storm over zich heen op donderdag 2 november en dit weerbeeld zorgde voor onrust bij het NK Tegenwindfietsen op Neeltje Jans. Omdat ook zware windstoten in de weersvoorspelling zaten kwam de veiligheid ter discussie te staan. De organisatie en instanties besloten op het laatste moment de 8 ste aflevering van de titelstrijd te schrappen. Deze Re-Cycle editie zou in het teken staan van duurzaamheid en consuminderen.

Toelichting van de organisatie: "We hadden de day after toch echt moeite met het besluit om onze vergunning zo last minute in te trekken. De dag was super Eneco NKT waardig, veilig en voldeed aan alle voorwaarden. Dat hebben we toch nog even aangekaart in het belang van alle tegenwindkuiten, fans, pers en de volgende editie. Want die komt er. En dank nog voor al jullie begrip".   
 


* De Zeeuwse renster Mathilde Matthijsse (Grijpskerke / Regio Middelburg) won in 2015 en 2016.   
Bekjk de volledige erelijst vanaf 2013: https://www.facebook.com/NKtegenwindfietsen      (2023)

 

> DE BOEKFIETS BRENGT VOLOP LEESPLEZIER OP WALCHEREN


* Foto : de Boekfiets bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg *

Foto: Facebook. * De Boekfiets van Stichting Aanzet is een speciaal ontwikkelde bakfiets gevuld met kinderboeken, spelmaterialen en een muziekinstallatie. Er worden boeken voorgelezen, liedjes gezongen en beweegspelletjes gedaan met kinderen en ouders. Zo wordt het voorleesplezier op een nieuwe en leuke manier overgebracht aan jonge kinderen en hun ouders.   
 
De Boekfiets rijdt ook op Walcheren uit naar scholen, peuterspeelzalen, kinderopvanglocaties en bibliotheken. Naast gratis bezoeken aan vaste locaties maakt de Boekfiets op verzoek ook ritjes naar speciale locaties of bijvoorbeeld evenementen.
 

De Boekfietsers lezen voor met behulp van een vertelkastje en doen taalspelletjes met kinderen, ouders, verzorgers of grootouders. Het (voor)leesplezier wordt zo letterlijk naar de kinderen toe gebracht.
Info & Reserveringen: https://www.boekfiets.nl/regios/walcheren      (2023)


> MINISTER HARBERS GEEFT IN MIDDELBURG STARTSEIN VOOR DE MONO CAMPAGNE 2023


Bron: provincie Zeeland.   * In september is de najaars campagne van MONO weer gestart. De komende maanden wordt daarmee aandacht gevraagd voor de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer.

Foto: Minister Harbers gaf samen met gedeputeerde Harry van der Maas en Carin Leijssen van Politie Zeeland/West-Brabant het startsein voor de campagne op de Schroebrug in Middelburg.
 
De MONO-campagne is bedoeld om weggebruikers, zowel automobilisten als fietsers, te wijzen op de gevaren van afleiding. De campagne is met name gericht op het gebruik van smartphones in het verkeer, omdat uit cijfers blijkt dat deze vorm van afleiding veel ongevallen veroorzaakt. Met de campagne en handhavingsacties worden weggebruikers bewust gemaakt van de gevaren van afleiding.
 
Samen met Harry van der Maas (gedeputeerde Provincie Zeeland/voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland), Carin Leijssen (Politie Zeeland-West-Brabant), politieagenten van het team Walcheren en vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland ging minister Harbers in gesprek met fietsers om extra aandacht te vragen voor veilige deelname aan het verkeer.   (2023)


> HELP JIJ MEE DE KINDEREN VAN HET AZC MIDDELBURG VEILIG NAAR SCHOOL TE LATEN FIETSEN?


* Als vrijwilliger geef je fietsles aan ouders en kinderen die in het AZC Middelburg wonen. Op afroep fiets je met ouders en kinderen mee naar en van school. Hierbij leg je de verkeersregels uit, benoem je gevaarlijke punten en geef je de plaats op de weg aan. Als vrijwilliger heb je enig overwicht en heb je het liefst enige kennis van de moderne taal. Werkdagen en  tijden gaan in soepel overleg.
 * lees meer over de functie Fiets Vrijwilliger op de website van Welzijn Middelburg:
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/azc-middelburg-zoekt-een-fietsvrijwilliger     (2023)> PATRICK VADER (MIDDELBURG) ERELID ATB TEAM X-TREME


 * Middelburger Patrick Vader werd in januari 2023 benoemd als ere-lid van ATB Team X-Treme.
Patrick is in maart 2022 formeel afgetreden als voorzitter.  
 
Namens de club memoreerde Christien Struijk de vele hoogtepunten die tijdens de voorzittersperiode van Vader gedurende 15 jaar zijn gerealiseerd. Ze noemde o.a. de uitbreiding Patrick Tolhoek MTB parcours in 2009, de organisatie van een MTB wedstrijd van de Seniorgames (2009), de organisatie van het NK-MTB jeugd in 2011 en diverse LJC-MTB en NL-CUP wedstrijden. Tevens werden de MTB trainingsparkoersen het Schenge in Goes (2010) en Weyevliet in Vlissingen (2014) gerealiseerd onder impuls van Vader.


Struijk over de eigenschappen van Vader: "Hij is enthousiast, ondernemend, verbindend, gedreven, een doorzetter en heeft oog en oor voor de omgeving en wil vooral kansen zien en grijpen".   (2023)> GEMEENTE MIDDELBURG : MAATREGELEN TEGEN WILDPARKEREN FIETSEN IN CENTRUM


* Foto: gemeente Middelburg *
 
* Op de Middelburgse Markt is er steeds meer sprake van het wildparkeren van fietsen. Op vrijdagavonden en zaterdagavonden komt het vaak voor dat de doorgang van hulpdiensten wordt beperkt of zelfs belemmerd. Om deze gevaarlijke situaties tegen te gaan heeft gemeente Middelburg in 2023 diverse maatregelen genomen. Een zeer innovatieve maatregel is het zogeheten pop-up fietssysteem, dat werkt met beamers die via geprojecteerde kleuren op de straat aangeven waar wel en waar beslist geen fietsen mogen staan.

* Het pop-up fietssysteem zal ook in 2024 op drukke avonden projecteren op de hoek vanaf de Helm/Markt richting de Vlasmarkt en op de hoek van de Pottenmarkt. Juist die plekken zijn zeer belangrijke routes voor hulpdiensten. Stremmingen daarvan kunnen grote gevolgen hebben.
Als aanvulling op het systeem gaat de gemeente Middelburg handhaven zoals verwijdering van fout geparkeerde fietsen. Wanneer een fiets op een wijze is geplaatst die tot gevaarlijke situaties kan leiden of wanneer deze de doorgang hindert, wordt de fiets meteen verwijderd.

* In overige gevallen wordt aan elke te verwijderen fiets eerst een label aangebracht. Hierop staat dat de fiets wordt verwijderd wanneer deze niet binnen 1 uur is verplaatst. De kosten voor het verwijderen van fietsen worden op de overtreder verhaald.   (2023)


* VANAF DECEMBER 2022 HERFSTTIJ DER MIDDELEEUWEN FIETSPAD
IN PARK TOORENVLIEDT MIDDELBURG


* Fotografie: Wij Zijn De Stad Middelburg *

* Sinds 7 december 2022 is er een nieuw fietspad in Middelburg, het Herfsttij der Middeleeuwenpad in Park Toorenvliedt.
Op 7 december 1872 werd Johan Huizinga in Groningen geboren. Precies 150 jaar later, op 7 december 2022, werd hij in Middelburg herdacht met het onthullen van de naam van het fietspad door park Toornvliet: Herfsttij der Middeleeuwenpad.* Wethouder Eduard Smit van cultuur en cultureel erfgoed verzorgde de presentatie van het nieuwe naambord in de Stromenwijk langs de Arnelaan. Johan Huizinga was tussen 1905 en 1942 achtereenvolgens hoogleraar geschiedenis in Groningen en  Leiden maar bracht veel tijd door op buitenplaats Toornvliet in Middelburg. Hij trouwde in 1902 met Mary Vincentia Schorer, dochter van de toenmalige burgemeester van Middelburg Leonhard Schorer, die op buitenplaats Toornvliet woonde.

* Drie plaatsen spelen een vooraanstaande plaats in zijn leven: Groningen, Leiden en Middelburg. Waar Leiden en Groningen veel aandacht besteden aan deze wereldberoemde historicus, grondlegger van de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis, kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur in 1939, bleef Middelburg lang achterwege.
Herfsttij der Middeleeuwen is zijn meest bekende werk dat in 1919 verscheen en opgedragen was aan de nagedachtenis van zijn vrouw Mary Vincentia Schorer, die in 1914 op 37-jarige leeftijd overleed.* Het is volstrekt uniek dat er in Middelburg een straatnaam naar dit boek wordt vernoemd. De wijken Het Zand, Stromenwijk en Rittenburg kunnen daar enorm trots op zijn. Niets kleurt het park Toornvliet, het groene hart van de wijk, fraaier dan het herfsttij. (2022)


* NIEUWE SKATEBAAN AAN DE GEERSESWEG IN MIDDELBURG:
 
GEOPEND IN NOVEMBER 2022 DOOR WETHOUDER JEROEN LOUWS.  

* Fotografie : Wij Zijn De Stad ** SUCCESVOLLE DOORTRAPDAG 2021 IN MIDDELBURG MET HOGE WAARDERING


 
* Fietsen tot je 100 ste!
 
Dat is de slogan van Doortrappen waarbij in september 2021
 zestien deelnemers genoten van fiets en fitoefeningen bij Sportcentrum de Sprong in de hoofdstad.
 De fietsers trotseerden in de ochtend de regen om naar de locatie te komen
maar in de middag kwam gelukkig de zon nog tevoorschijn.
Het gemiddelde cijfer van de Doortrapdag : 8,3
(2021)

* SVRZ VRIJWILLIGER WILLEM KLUIJFHOUT IN 2021 OP DUOFIETS DOOR MIDDELBURG
(september 2021  -  De Bode)


Terug naar de inhoud