* Toerclub Schouwen Duiveland - Zeeland op de Fiets

* Z E E L A N D OP DE FIETS *
Ga naar de inhoud
* Toerfietsen : RTC Schouwen Duiveland  -  opgericht 22 september 1978.




* 1978  >  2024  :  46 JAAR RTC SCHOUWEN DUIVELAND *



De RTC Schouwen-Duiveland is gestart op 22 september 1978. De oprichting vond zijn beslag ten kantore van Drukkerij Lakenman en Ochtman. Leen Dey werd de eerste voorzitter van de RTC, Roelof Huneman werd secretaris en Kees Braal begon als penningmeester.

De bestuursgroep bestaat vanaf 2023 uit voorzitter Marco v.d. Velde.
HIj krijgt assistentie van Henk Krijger (penningmeester), Linda Jumelet (secretaris),
Carla Totte (algemene zaken) en toerleider Kees Ihrman.









* Grevelingentocht 1982.





* Seizoenstart 1983.





* 10 jarig jubileum 1988.


De vereniging startte met 35 leden die uit alle delen van het eiland afkomstig waren. Dat aantal liep al snel op tot ca 80. Bij het eerste jubileum, het vijfjarig bestaan in 1983 waren daar nog  55 'harde kern' leden van overgebleven. In die eerste jaren werden jaarlijks een beperkt aantal  toerritten georganiseerd. De 3 Provincie Tocht trok ooit het grootste aantal deelnemers tot nu toe in een dergelijke eigen rit, namelijk 135.


In de jaren daarna schommelde het aantal leden tussen de 60 en de 100. Om het saamhorigheids- gevoel en de eigen identiteit  te bevorderen werd ook een clubtenue ingevoerd.


Na de eerste jaren van de 21 ste eeuw was er sprake van verminderde activiteit in onze vereniging, niet eens zo zeer in de teruggang van het aantal leden maar wel in de deelnames aan de georganiseerde ritten en in de zondagstrainingen.




* Nieuw clubtenue in 1994.



Vanaf 2007 echter werden er meer activiteiten ontplooid en werden de zondag- en woensdagavond trainingen weer nieuw leven ingeblazen. De toerkalender van de RTC biedt jaarlijks een heel scala van mogelijkheden, voor elk wat wils van trainingsrit tot toerrit waarbij de Alpenweek en de tijdritten hoogtepunten zijn geweest.



In april 2016 startte RTC Schouwen Duiveland met een vrouwengroep begeleid door Linda Jumelet.



Het bestuur is nog altijd hoopvol gestemd aangaande de toekomst van het toerfietsen in Noord Zeeland.
Het fietsen blijft maatschappelijk in de belangstelling staan
in een fantastisch fietsgebied met mooie en veilige wegen en prachtige routes.
De toekomst van de Schouwse toerclub lijkt daarmee gegarandeerd.






Terug naar de inhoud