* RTC Sch Duiveland - Zeeland op de Fiets

* ZEELAND OP DE FIETS *
Ga naar de inhoud
* Fiets Historie Zeeland  :  RTC Schouwen Duiveland 45 jaar in 2023.


[image:image-1]

[image:image-5]1978  >  2023  :  RTC SCHOUWEN DUIVELAND 45 JAAR

Foto's en krantenartikelen :
jubileumarchief RTC Schouwen Duiveland

[image:image-2]


De RTC Schouwen-Duiveland is opgericht op 22 september 1978. Daaraan voorafgaand was er door de initiatiefnemers Dey en Huneman een vergadering belegd voor de liefhebbers van de fietssport  op Schouwen-Duiveland.  Tijdens die betreffende vergadering in hotel Zeerust op Renesse werd besloten om een Toerclub op te richten.Grevelingentocht 1982
[image:image-12]
Seizoenstart 1983
[image:image-11]Die oprichting vond zijn beslag ten kantore van Drukkerij Lakenman en Ochtman op 22 september 1978. Leen Dey werd de eerste voorzitter van de RTC, Roelof Huneman werd secretaris en Kees Braal de penningmeester.
De overige bestuursleden waren  Jo Witte, Han Steenland , Joop de Wit en Maarten Dijkman. Van dit illustere zevental is Maarten Dijkman nog steeds clublid en benoemd tot erelid.10 jarig jubileum 1988
[image:image-13]

De vereniging startte met 35 leden die uit alle delen van het eiland afkomstig waren. Dat aantal liep al snel op tot ca 80. Bij het eerste jubileum, het vijfjarig bestaan in 1983
, waren daar nog  55 'harde kern' leden van overgebleven. In die eerste jaren werden jaarlijks een beperkt aantal  toerritten georganiseerd. De 3 Provincie Tocht trok ooit het grootste aantal deelnemers tot nu toe in een dergelijke eigen rit, namelijk 135.


In de jaren daarna schommelde het aantal leden tussen de 60 en de 100. Om het saamhorigheids- gevoel en de eigen identiteit  te bevorderen werd ook een clubtenue ingevoerd.


Na de eerste jaren van de 21 ste eeuw was er sprake van verminderde activiteit in onze vereniging, niet eens zo zeer in de teruggang van het aantal leden maar wel in de deelnames aan de georganiseerde ritten en in de zondagstrainingen.


Nieuw clubtenue in 1994
[image:image-9]


Vanaf 2007 echter werden er meer activiteiten ontplooid en werden de zondag- en woensdagavond trainingen weer nieuw leven ingeblazen. De toerkalender van de RTC biedt jaarlijks een heel scala van mogelijkheden, voor elk wat wils van trainingsrit tot toerrit waarbij de Alpenweek en de tijdritten hoogtepunten zijn geweest.


 [image:image-8]
In april 2016 startte RTC Schouwen Duiveland met een vrouwengroep begeleid door Linda Jumelet.

 
Het bestuur is nog altijd hoopvol gestemd aangaande de toekomst van het toerfietsen in Noord Zeeland. Het fietsen blijft maatschappelijk in de belangstelling staan in een fantastisch fietsgebied met mooie en veilige wegen en prachtige routes.
 
[image:image-4]

De toekomst van de Schouwse toerclub lijkt daarmee gegarandeerd. Volgens het bestuur moeten de leden dan wel actief bij de vereniging betrokken blijven, ook na het jubileumjaar 2018 toen RTC Schouwen Duiveland het 40 jarig bestaan vierde.


[image:image-6][image:image-0]


Terug naar de inhoud